Installer Laravel sur des serveurs avec le panneau DirectAdmin

Installer Laravel sur des serveurs avec le panneau DirectAdmin:
poniżej bardzo prosty sposób na instalację na naszych serwerach z panelem directadmin.
Aktualizacja systemu i instalacja niezbędnych składników:
Almalinux

dnf update
dnf install git curl

SeoHost.pl

DebianName

apt-get update
apt-get install git curl

Kolejnym krokiem jest pobranie i przeniesienie composera

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Laravel – Instalacja

Dodajemy domenę w panelu directadmin oraz logujemy się na ssh i kasujemy wszystko co jest w katalogu public_html czyli wszystkie domyślne pliki DA.

Przykład dla domeny domena.pl

rm -rf /home/admin/domains/domena.pl/public_html/*

następnie przechodzimy do tego katalogu:

cd /home/admin/domains/domena.pl/public_html/

aby zainstalować Laravel wykonujemy polecenie:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel

Kolejnym krokiem jest nadanie uprawnień użytkownika

chown -R admin:admin /home/admin/domains/domena.pl/public_html/

Musimy edytować domyślny katalog główny serwera WWW i zmienić go z public_html na publiczny zgodnie z wymaganiami Laravel.

Logujemy się do da i przechodzimy na poziomie administratora do zakładki:
Własne konfiguracje HTTPD i wybieramy naszą domenę.

Ustawiamy docroot wklejając ścieżkę do naszego katalogu public

|?DOCROOT=/home/admin/domains/domena.pl/public_html/public|
Zapisujemy i to wszystko 🙂

À quel point ce message a été utile?

Cliquez sur l'étoile, pour l'évaluer!

La note moyenne 0 / 5. nombre de voix: 0

Pour l'instant, aucun vote! Soyez le premier à noter ce post.