Instalacja Google Chrome Debian 11

Kolejny z poradników Linux to sposób instalacji Google Chrome w systemie Debian 11. Instalację wykonamy na dwa sposoby zarówno przez menadżer gdebi jak i konsolę.
Instalacja jest banalnie prosta wystarczy wykonać kilka kroków.

Instalacja z Gdebi:

Uruchamiamy przeglądarkę i przechodzimy na stronę chrome. Pobieramy plik .deb
https://www.google.com/intl/pl_pl/chrome/

SeoHost.pl

Uruchamiamy terminal i przechodzimy do folderu pobrane:

Uruchamiamy instalację za pomocą polecenia gdebi raz z uprawnieniami sudo i podajemy nasze hasło użytkownika

sudo gdebi google-chrome-stable_current_amd64.deb

akceptujemy instalację klawiszem T

Po instalacji Chrome jest już widoczne w systemie:

Instalacja przez terminal:

na początek podnosimy sobie uprawnienia poleceniem:

sudo su

pobieramy i dodajemy klucz repozytoria:

wget -qO - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/googlechrome-linux-keyring.gpg

Kolejny krok to dodanie repozytorium:

echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/googlechrome-linux-keyring.gpg] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list

Aktualizujemy listę repozytorium poleceniem:

sudo apt update

i dokonujemy instalacji:

sudo apt install google-chrome-stable

Poniżej oczywiście wideo z instalacji w obydwu sposobach:

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 39

Jak dotąd brak głosów! Oceń ten wpis jako pierwszy.