Instalacja vsftpd w systemie Debian 11

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji serwera ftp vsftpd w systemie Debian 11.
Całość wykonamy z terminala wykonując kilka prostych poleceń.

Pierwszy krok to uruchamiamy terminal bądź logujemy się po ssh do naszego serwera i dokonujemy instalacji:

SeoHost.pl

sudo apt install vsftpd -y

Uruchamiamy go w systemie:
sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl status vsftpd
systemctl enable vsftpd.service

Dodajemy nowego użytkownika do systemu:
sudo adduser testowyftp

Dopisujemy do konfiguracji programu:

echo "testowyftp" | sudo tee -a /etc/vsftpd.userlist

Tworzymy katalog na pliki użytkownika:
sudo mkdir -p /home/testowyftp/ftp_directory
sudo chown nobody:nogroup /home/testowyftp/ftp_directory
sudo chmod a-w /home/testowyftp/ftp_directory
sudo mkdir -p /home/testowyftp/ftp_directory/ftp_data
sudo chown testowyftp:testowyftp /home/testowyftp/ftp_directory/ftp_data
cd /home/testowyftp/ftp_directory/
chmod -R 777 ftp_data

Robimy kopię zapasową pliku konfiguracyjnego ftp
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak

Edytujemy plik i dokonujemy zmian:
nano /etc/vsftpd.conf


Zmienimy następująco:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
Oraz ustawiamy w tym samym pliku:
listen=NO
listen_ipv6=YES
anonymous_enable=NO
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
chroot_local_user=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER/ftp_directory
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO

Przeładowujemy serwer ftp i sprawdzamy pracę usługi:
sudo systemctl restart vsftpd
sudo systemctl status vsftpd

To wszystko, powinniśmy się już zalogować poprawnie do ftp na użytkownika testowyftp.

serwer do wykonania tego poradnika udostępniła firma statnet.pl https://www.statnet.pl/vps/root-vps/

Jak zawsze poniżej film z całego procesu instalacji:

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, abygo ocenić!

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 16

Jak dotąd brak głosów! Oceń ten wpis jako pierwszy.